Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT w UE